srssssersssdgimvssmicdsd

Odprti kurikul

Okoljevarstveni tehnik

Odprti kurikul pripravimo šole v sodelovanju z lokalnim gospodarstvom. Vse šole v Sloveniji z enakim programom se razlikujemo ravno pri modulih iz odprtega kurikula.
V programu okoljevarstveni tehnik smo pri oblikovanju odprtega kurikula aktivno sodelovali z dvema podjetjema iz Šaleške doline – Gorenjem, d. d. in Ericom Velenje, Inštitutom za ekološke raziskave, d. o. o. Svetovali so nam, katera so tista znanja, ki bi jih naši dijaki še potrebovali. Tako smo se v šolskem letu 2016/2017 odločili za naslednje možnosti:

Letnik Ime modula Število ur na teden Skupno število ur
1. letnik učinkovita raba energije 1 35
2. letnik učinkovita raba energije 2 62
nemščina v stroki 2 62
3. letnik nemščina v stroki 2 62
izbrana poglavja iz naravovarstva 3 97
fizika v stroki 2 56
4. letnik gospodarjenje z odpadnimi vodami 6 204
matematika v stroki ali angleščina v stroki 1 34

Geostrojnik rudar in geotehnik

V programih geostrojnik rudar in geotehnik smo pri oblikovanju odprtega kurikula aktivno sodelovali s strokovnjaki Premogovnika Velenje. Tako smo se v šolskem letu 2015/2016 odločili za naslednje module:

  •  geotehnik
Letnik Ime modula Število ur na teden Skupno število ur
2. osnove delovanja strojev in naprav 2 62
2. rudarstvo in okolje 2 62
2. osnove javnega nastopanja 1 31
3. novitete v rudarstvu 1 31
3. raziskovanje in vzorčenje nahajališč 2 62
3. geomehanika 3 93
4. ali angleščina v stroki ali matematika v stroki 1 34
4. raziskovanje zemljin in hribin 2 68
4. varnostni ukrepi v rudarstvu 5 171
  • geostrojnik rudar
Letnik Ime modula Število ur na teden Skupno število ur
1. praktične osnove strojništva in elektrotehnike 5 165
1. nemščina v stroki 1 33
2. osnove geomehanike 3 99
2. raziskovanje nahajališč mineralnih surovin in vzorčenje 2 66
3. transport v rudarstvu 4 64
3. specialna poglavja  v rudarstvu 10 155

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Šola za rudarstvo in varstvo okolja
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660