srssssersssdgimvssmicdsd

Poklicna matura 2016/2017

GEOTEHNIK SSI in PTI

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz rudarstva,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
  • izdelek ali storitev in zagovor.

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK SSI

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz okoljevarstva,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
  • izdelek ali storitev in zagovor.

Naši dijaki se odločajo tudi za opravljanje predmeta splošne mature, ki ga opravijo na gimnaziji, kjer izberejo »peti« maturitetni predmet in ga opravljajo v rokih splošne mature.

Koledar opravljanja poklicne mature 2016/2017

 Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2017

15. november 2016
Rok za oddajo predprijave28. marec 2017
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

17. maj 2017
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

23. maj 2017
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

27. maj 2017
Angleščina – pisni izpit

29. maj 2017
Slovenščina – pisni izpit

3. junij 2017
Matematika – pisni izpit

7. junij 2017
2. predmet – pisni izpit

Od 14. do 22. junija 2017
Ustni izpiti in 4. predmet

5. julij 2017
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

8. julij 2017
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2017

6. julij 2017
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli14. avgust 2017
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2017
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2017
Slovenščina  – pisni izpit

25. avgust 2017
Matematika – pisni izpit

29. avgust 2017
Angleščina – pisni izpit

31. avgust 2017
2. predmet – pisni izpit

Od 24. avgusta do 4. septembra 2017
Ustni izpiti in 4. predmet

8. september 2017

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

11. september 2017
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Koledar nalog pri 4. predmetu POM v šolskem letu 2016/2017

Aktivnost Rok
zbiranje naslovov tem storitev oz. izdelkov do 23. oktobra 2016
pregled in potrditev predlogov tem na ŠMK do 16. novembra 2016
objava seznama tem na oglasni deski do 20. novembra 2016
prijava kandidatov (obrazec oddati tajnici ŠMK) do 5. decembra 2016
možna sprememba teme storitve oz. izdelka do 9. decembra 2016
potrditev prijavljene teme na ŠMK do 16. decembra 2016
izdaja pisnega sklepa kandidatu do 22. decembra 2016
izdelava storitve oz. izdelka (dogovor o zasnovi, dve obvezni konzultaciji, predstavitev osnutka, oblikovanje dokumentacije) do 5. maja 2017
oddaja storitve oz. izdelka za spomladanski rok poklicne mature do 19. maja 2017
ocenjevanje storitve oz. izdelka do 31. maja 2017
zagovor storitve oz. izdelka poseben razpored
oddaja storitve oz. izdelka za jesenski rok poklicne mature do 8. julija 2017

Govorilne ure tajnice šolske maturitetne komisije

  • na govorilne ure vsak torek od 11.30 do 12.00 v kabinetu B 108.
  • na elektronski naslov: polonca.glojek@scv.si

Informacije: http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Šola za rudarstvo in varstvo okolja
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660