srssssersssdgimvssmicdsd

Razpis kadrovskih štipendij Premogovnika Velenje 2016/2017

Premogovnik Velenje za uresničitev svojega poslanstva in načrtov potrebuje mlade in ustrezno usposobljene sodelavce, zato vabi, da se prijavite na razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2016/2017:

Program Raven izobrazbe Število štipendij
geostrojnik rudar 4 10
geotehnik 5 8

PRIJAVLJANJE

Kandidati za razpisane štipendije naj pošljejo ali prinesejo prijave najkasneje do 30. junija 2016 na naslov: PREMOGOVNIK VELENJE, d. d., Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE

K prijavi je potrebno priložiti:

· prošnjo za štipendijo in kratek življenjepis,

· potrdilo o vpisu v izobraževalni program,

· fotokopijo zadnjega šolskega spričevala.

IZBOR KANDIDATOV

Pri izboru kandidatov bomo upoštevali učni uspeh in druge dosežke v dosedanjem šolanju, nagnjenja kandidatov za izbrani poklic ter druga merila, določena v aktih družbe.

VIŠINA ŠTIPENDIJE

Višina kadrovske štipendije ter pravice in obveznosti štipendistov so opredeljene v aktih družbe.

Kandidatom, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, bomo v šolskem letu 2016/17 podelili dvojno štipendijo.

UGODNOSTI, KI JIH PREMOGOVNIK VELENJE NUDI ŠTIPENDISTOM ZA POKLIC GEOSTROJNIK RUDAR IN GEOTEHNIK:

kadrovska štipendija,kvalitetno praktično izobraževanje,plačilo jamskega dodatka pri praktičnem izobraževanju,dodatek za uspešnost pri praktičnem usposabljanju z delom,brezplačen zdravniški pregled,brezplačna zaščitna sredstva,brezplačna malica,brezplačen prevoz s pogodbenimi avtobusi,

možnost podaljšanja štipendije v programih PTI (3+2),možnosti zaposlitve v povezanih družbah, najboljši štipendisti bodo imeli prednost pri zaposlitvi.

O rezultatih izbora bomo kandidate obvestili po 20. avgustu 2016.

SREČNO!

Vodja Kadrovsko splošnega področja: Janko Lukner

Predsednik Uprave:

mag. Ludvik Golob

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Šola za rudarstvo in varstvo okolja
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660